Amb aquest nom sortiràs a la classificació.
Nom del/de la participant.
Cognoms del/de la participante.
Segons data de naixement: 2014 o superior (Infantil), 2012 – 2013 (Cicle Inicial Primària), 2010 – 2011 (Cicle Mitjà Primària), 2008 – 2009 (Cicle Superior Primària), 2006 – 2007 (1r Cicle ESO), 2004 – 2005 (2n Cicle ESO), 2002 – 2003 (Batxillerat / Cicles Formatius), 2001 o inferior (Adults).