Referents en didàctica de les matemàtiques

Tota una vida dedicada a les matemàtiques i al seu ensenyament. Tot el coneixement i l’experiència els trobem dins la nostra proposta didàctica.

Cecilia Calvo

Sobre la Cecilia…

Soc la Cecilia Calvo i vaig néixer a Montevideo. Vaig estudiar Matemàtiques a la Universitat de la República d’Uruguai i després em vaig doctorar en Didàctica de les Matemàtiques i de les Ciències Experimentals a la UAB. He escrit diversos llibres sobre didàctica de les matemàtiques i vaig ser una de les creadores del blog de divulgació i didàctica “Puntmat”. També treballo com a docent en el Màster interuniversitari de Professorat de Secundària en Matemàtiques. Actualment, a banda de vertebrar una part de la proposta d’Innovamat, faig formació contínua de mestres i professorat, i dono classes de matemàtiques en un institut-escola de Barcelona.

Bibliografia

 • Articles a les següents revistes: 
  • Uno: Revista de didáctica de las matemáticas
  • Suma: Revista sobre Enseñanza y Aprendizaje de las Matemáticas
  • Noubiaix: Revista de la FEEMCAT i la SCM
  • Guix: Elements d’acció educativa
  • Cuadernos de pedagogía
 • Textos de recerca i llibres destacats:
  • “Un estudio sobre el papel de las definiciones y demostraciones en cursos preuniversitarios de cálculo diferencial e integral”
  • Aprender a enseñar matemáticas en la educación secundaria obligatoria
  • El bloc de mates
 • Per saber-ne més: Cecilia Calvo a Google Acadèmic

David Barba

Sobre en David

Soc el David Barba i vaig néixer a Barcelona. Soc mestre, professor emèrit del Departament de Didàctica de les Matemàtiques i de les Ciències Experimentals de la UAB. També he sigut coordinador de l’assignatura de Didàctica de les Matemàtiques i responsable de matemàtiques a l’associació de mestres Rosa Sensat. L’any 79 vaig fundar i dirigir l’Escaire, la primera revista de didàctica de les matemàtiques en català. Soc un dels creadors del blog de divulgació i didàctica “Puntmat” i també de diferents llibres i materials d’aula, com ara “El Quinzet” o la col·lecció DAU. Actualment, a banda de col·laborar amb la proposta d’Innovamat, faig formació contínua de mestres.

Bibliografia

 • Articles a les següents revistes: 
  • Uno: Revista de didáctica de las matemáticas
  • Suma: Revista sobre Enseñanza y Aprendizaje de las Matemáticas
  • Noubiaix: Revista de la FEEMCAT i la SCM
  • Guix: Elements d’acció educativa
  • Cuadernos de pedagogía
 • Textos de recerca i llibres destacats:
  • “Conocimiento, entornos de aprendizaje y tutorización para la formación del profesorado de matemáticas: construyendo comunidades de práctica”
  • El bloc de mates
 • Per saber-ne més: David Barba a Google Acadèmic

Laura Morera

Sobre la Laura

Soc la Laura Morera i vaig néixer a Barcelona. Vaig estudiar Matemàtiques a la UPC i després vaig doctorar-me en Didàctica de les Matemàtiques i de les Ciències Experimentals a la UAB. He treballat com a mestra de matemàtiques a primària i a secundària. Actualment, a banda de vertebrar una part de la proposta d’Innovamat, soc professora del Màster interuniversitari de Professorat de Secundària en Matemàtiques i també de Magisteri, a la Facultat de Ciències de l’Educació de la UAB. A més, també dirigeixo l’associació de lleure científic i sense ànim de lucre eXplorium, i faig formació contínua de mestres i professorat.

Bibliografia

 • Articles a les següents revistes: 
  • Uno: Revista de didáctica de las matemáticas
  • Suma: Revista sobre Enseñanza y Aprendizaje de las Matemáticas
  • Noubiaix: Revista de la FEEMCAT i la SCM
  • Números: Revista de Didáctica de las Matemáticas
 • Textos de recerca i llibres destacats:
  • “Contribución al estudio de la enseñanza y del aprendizaje de las isometrías mediante discusiones en gran grupo con el uso de tecnología”
  • “Efectos de la actuación docente en la generación de oportunidades de aprendizaje matemático”
  • “Una propuesta metodológica para el diseño, gestión y evaluación competencial de estrategias de resolución de un problema multiplicativo combinatorio”
  • Aprender a enseñar matemáticas en la educación secundaria obligatoria
 • Per saber-ne més: Laura Morera a Google Acadèmic

Comença amb Innovamat

 • Suma’t al canvi
 • Fes de les matemàtiques una assignatura divertida
 • Contribueix a desenvolupar una societat més competent