Descàrregues

Descarrega l’app Innovamat

Windows

Windows

Descarrega el manual d’instal·lació per a Windows

Linux

Linux 64 bits

Linux 32 bits / Mac

iOS

Descàrrega directa des de l’App Store

Informació d’instal·lació en dispositius iOS

Android

Descàrrega directa des de Play Store

Informació d’instal·lació en dispositius Android

Descàrrega directa APK per a Android

Chrome

Descàrrega directa des de Chrome Web Store

Informació d’instal·lació en dispositius Chromebook

Android

Descàrrega directa des de Playstore

Informació d’instal·lació en dispositius Android