Descàrregues

Descarrega la plataforma bmath

Windows

Windows 32 bits

Windows 64 bits

Descarrega el manual d’instal·lació per a Windows

Linux

Linux 32 bits

Linux 64 bits

Descarrega el manual d’instal·lació per a Linux

Mac

iOS

Descàrrega directa des de l’App Store

Informació d’instal·lació en dispositius iOS

Android

Descàrrega directa des de Play Store

Informació d’instal·lació en dispositius Android

Chrome

Descàrrega directa des de Chrome Web Store

Información de instalación en dispositivos Chromebook

Android

Descarga directa desde PlayStore

Información de instalación en dispositivos Android