Compromesos amb una societat matemàticament competent

Apostem per un aprenentatge competencial i amb sentit didàctic dels conceptes matemàtics

Per a l’alumnat…

L’aula de matemàtiques ha de ser un entorn inspirador que el convidi a aprendre i a desenvolupar tot el seu potencial.

I per aconseguir-ho serà clau:

 

 • La presentació dels continguts i les destreses matemàtiques amb criteri didàctic.
 • Respectar els diferents ritmes d’aprenentatge dels nens i les nenes.
 • Donar valor als processos matemàtics: resoldre problemes, raonar, connectar, comunicar-se i representar, sense oblidar els continguts.

Per Innovamat, fer matemàtiques és…

Resoldre problemes

Ser capaç d’enfrontar-se a situacions desconegudes, de dissenyar estratègies per resoldre-les, d’analitzar les seves possibles solucions i de plantejar-se noves preguntes.

Raonar i provar

Ser capaç d’analitzar les situacions, fer conjectures i comprovar-les, deduir i argumentar les afirmacions que realitzem.

Connectar

Ser capaç de descobrir les relacions existents entre les diferents idees i conceptes del món matemàtic o d’aquests amb el món que ens envolta.

Comunicar i representar

Ser capaç de transmetre i interpretar la informació matemàtica a través de qualsevol canal: de manera gràfica o escrita, oral, amb l’ajuda de material o mitjançant la tecnologia existent.

Referents didàctics

Cecilia Calvo

PhD en Didàctica de les Matemàtiques. Professora de matemàtiques a l’Escola Sant Gregori i professora de la UPF.

Més informació

David Barba

Professor emèrit de Didàctica de les Matemàtiques de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Més informació

Laura Morera

PhD en Didàctica de les Matemàtiques. Professora de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Més informació

 • “El que sento, ho oblido; el que veig, ho recordo; el que faig, ho aprenc”
  Proverbi xinès
 • “Descobrim el món a través dels sentits”
  Jean-Jacques Rousseau
  1712-1778
 • “Ajuda’m a fer-ho per mi mateix”
  Maria Montessori
  1870-1952
 • “El nen és un ésser que experimenta i s’adapta al seu entorn”
  Édouard Claparède
  1873-1940
 • “L’aprenentatge és com una torre, s’ha de construir pas a pas”
  Lev Vigotski
  1896-1934
 • “És millor resoldre un problema de 5 maneres diferents, que no pas resoldre 5 problemes d’una sola manera”
  George Pólya
  1887-1985
 • “L’acció d’aprendre ha arrabassat la seva antiga primacia a l’acte d’ensenyar”
  Pere Puig i Adam
  1900-1960
 • “Jo no ensenyo, els deixo aprendre”
  Caleb Gattegno
  1911-1988
 • “Només s’aprèn allò que es descobreix?”
  Maria Antònia Canals
 • “Els algoritmes no han de ser els organitzadors del currículum, han d’estar presents però com a resolutors de problemes”
  David Barba Uriach

Comença amb Innovamat

 • Suma’t al canvi
 • Fes de les matemàtiques una assignatura divertida
 • Contribueix a desenvolupar una societat més competent